psysense 16 1024x683 1
Силвия Маринова е професионален психолог-консултат, специализиращ в семейни и индивидуални казуси.

При мен можете да проведете както индивидуално, така и семейно консултиране относно различни проблеми, въпроси и казуси, например:

Видове консултации

Индивидуални консултации

лв. 60
 • Проблеми в работа и стрес
 • Страхове и фобии
 • Емоционални проблеми
 • Зависимости
 • И още много други казуси.

Семеен терапевт

лв. 60
 • Битови конфликти
 • Комуникационни проблеми
 • Сексуални проблеми
 • Взаимоотношения с партньор
 • И още много други казуси.

Детски психолог

лв. 50
 • Хиперактивност
 • Говорни дефекти
 • Проблеми с концентрация
 • Училищно насилие
 • И още много други казуси.
Запазете час сега!
Психичното здраве се нуждае от голямо внимание. Това е окончателното табу и трябва да се изправим пред него.

При мен психологическите консултации са по методите:

ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към Институт позитивна психотерапия, с Д-р Арно Ремерс, Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия, Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия..

ПСИХОДРАМА към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия

ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.

ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ–  „Гещалт тепария , психодрама, системна психотерапия-среща” към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.